Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 1 809 1 224
Sum driftskostnader -323 -260
Driftsresultat 1 487 964
Resultat før skatt 1 487 964
Årsresultat 1 487 964
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 322 416
Sum gjeld 85 102
Sum egenkapital 237 314
Sum egenkapital og gjeld 322 416
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bjørnstad Kaj R Advokat
Orgnummer 880 225 162
Besøksadresse Kongens gate 2, 0153 Oslo
Postadresse Kongens gate 2, 0153 Oslo

Nøkkelpersoner