P&L Nordic Ab Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 102 15
Sum driftskostnader -17 -41
Driftsresultat 84 -26
Resultat før skatt 81 -30
Årsresultat 67 -30
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 134 53
Sum gjeld -1 460 -1 474
Sum egenkapital 1 594 1 527
Sum egenkapital og gjeld 134 53
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P&l Nordic Ab Nuf
Orgnummer 884 303 532
Telefon (+47) 22 59 40 59
Telefaks (+47) 22 59 40 51
Mobiltelefon (+47) 917 08 102
E-post tg@pol.se
Hjemmeside www.pol.se
Besøksadresse Kommendörsgatan 3,
Postadresse Box. 252,

Nøkkelpersoner