Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -177 -86
Driftsresultat -177 -86
Resultat før skatt 385 863
Årsresultat 385 863
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 500 2 713
Sum gjeld 319 616
Sum egenkapital 2 181 2 096
Sum egenkapital og gjeld 2 500 2 713
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t Invest AS
Orgnummer 888 815 422
Besøksadresse c/o NorAlarm AS Bjergstedveien 1, 4003 Stavanger
Postadresse v/Terje Knag c/o NorAlarm AS Bjergstedveien 1, 4003 Stavanger

Nøkkelpersoner