Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 25 0
Sum driftskostnader -334 -135
Driftsresultat -308 -135
Resultat før skatt -10 385
Årsresultat -10 385
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 918 2 254
Sum gjeld 132 38
Sum egenkapital 1 996 2 366
Sum egenkapital og gjeld 2 128 2 404
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t Invest AS
Orgnummer 888 815 422
Besøksadresse c/o NorAlarm AS Bjergstedveien 1, 4003 Stavanger
Postadresse v/Terje Knag c/o NorAlarm AS Bjergstedveien 1, 4003 Stavanger

Nøkkelpersoner