Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 161 79
Sum driftskostnader -87 -298
Driftsresultat 73 -218
Resultat før skatt 74 -231
Årsresultat 74 -231
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 273 290
Sum gjeld 1 047 128
Sum egenkapital 849 775
Sum egenkapital og gjeld 1 896 903
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t Invest AS
Orgnummer 888 815 422
Besøksadresse c/o NorAlarm AS Bjergstedveien 1, 4003 Stavanger
Postadresse v/Terje Knag c/o NorAlarm AS Bjergstedveien 1, 4003 Stavanger

Nøkkelpersoner