Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -17 -12
Driftsresultat -17 -12
Resultat før skatt 2 271 1 637
Årsresultat 1 851 1 263
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 757 5 510
Sum gjeld 421 374
Sum egenkapital 7 817 6 617
Sum egenkapital og gjeld 8 238 6 991
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Invest AS
Orgnummer 888 975 942
Telefon (+47) 33 00 48 80
Telefaks (+47) 33 31 27 85
Mobiltelefon (+47) 911 06 500
E-post tom@tomcon.no
Besøksadresse c/o TomCon AS Kilengaten 15, 3117 Tønsberg
Postadresse c/o TomCon AS Kilengaten 15, 3117 Tønsberg

Nøkkelpersoner