Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 -14
Driftsresultat -8 -14
Resultat før skatt 1 624 2 142
Årsresultat 1 272 1 569
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 811 5 260
Sum gjeld 352 573
Sum egenkapital 6 441 6 669
Sum egenkapital og gjeld 6 792 7 241
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Invest AS
Orgnummer 888 975 942
Telefon (+47) 33 00 48 80
Telefaks (+47) 33 31 27 85
Mobiltelefon (+47) 911 06 500
E-post tom@tomcon.no
Besøksadresse c/o TomCon AS Kilengaten 15, 3117 Tønsberg
Postadresse c/o TomCon AS Kilengaten 15, 3117 Tønsberg

Nøkkelpersoner