Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -14 -18
Driftsresultat -14 -18
Resultat før skatt 2 200 1 931
Årsresultat 1 613 1 455
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 572 9 087
Sum gjeld 586 476
Sum egenkapital 10 100 9 236
Sum egenkapital og gjeld 10 686 9 713
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Invest AS
Orgnummer 888 975 942
Telefon (+47) 33 00 48 80
Telefaks (+47) 33 31 27 85
Mobiltelefon (+47) 911 06 500
E-post tom@tomcon.no
Besøksadresse c/o TomCon AS Kilengaten 15, 3117 Tønsberg
Postadresse c/o TomCon AS Kilengaten 15, 3117 Tønsberg

Nøkkelpersoner