Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -61 -56
Driftsresultat -60 -56
Resultat før skatt -331 169
Årsresultat -331 169
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 894 5 227
Sum gjeld 101 2
Sum egenkapital 4 793 5 224
Sum egenkapital og gjeld 4 894 5 227
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Koren Nils W AS
Orgnummer 889 039 302
Telefon (+47) 67 53 01 47
E-post nils.koren@pfbassoe.no
Besøksadresse Kleivveien 13 D, 1356 Bekkestua
Postadresse Kleivveien 13 D, 1356 Bekkestua

Nøkkelpersoner