Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -56 -70
Driftsresultat -55 -70
Resultat før skatt 327 -374
Årsresultat 327 -374
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 195 4 729
Sum gjeld 139 1
Sum egenkapital 5 056 4 729
Sum egenkapital og gjeld 5 195 4 729
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Koren Nils W AS
Orgnummer 889 039 302
Telefon (+47) 67 53 01 47
E-post nils.koren@pfbassoe.no
Besøksadresse Kleivveien 13 D, 1356 Bekkestua
Postadresse Kleivveien 13 D, 1356 Bekkestua

Nøkkelpersoner