Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 31
Sum driftskostnader -128 -106
Driftsresultat -128 -76
Resultat før skatt 1 722 5 505
Årsresultat 1 722 5 490
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 18 657 17 250
Sum gjeld 500 15
Sum egenkapital 25 892 25 170
Sum egenkapital og gjeld 26 392 25 185
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø J Holding AS
Orgnummer 889 079 142
Telefon (+47) 72 59 61 00
Telefaks (+47) 72 59 61 01
Besøksadresse Øvre Flatåsveg 16, 7079 Flatåsen
Postadresse Øvre Flatåsveg 16, 7079 Flatåsen

Nøkkelpersoner