Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -97 -32
Driftsresultat -97 -32
Resultat før skatt 2 437 2 781
Årsresultat 2 437 2 781
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 20 887 22 316
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 27 327 29 890
Sum egenkapital og gjeld 27 327 29 890
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø J Holding AS
Orgnummer 889 079 142
Telefon (+47) 72 59 61 00
Telefaks (+47) 72 59 61 01
Besøksadresse Øvre Flatåsveg 16, 7079 Flatåsen
Postadresse Øvre Flatåsveg 16, 7079 Flatåsen

Nøkkelpersoner