Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -59 -24
Driftsresultat -59 -24
Resultat før skatt 8 127 13 578
Årsresultat 8 105 13 557
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 16 067 9 962
Sum gjeld 3 022 2 021
Sum egenkapital 21 680 16 575
Sum egenkapital og gjeld 24 702 18 596
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø J Holding AS
Orgnummer 889 079 142
Telefon (+47) 72 59 61 00
Telefaks (+47) 72 59 61 01
Besøksadresse Øvre Flatåsveg 16, 7079 Flatåsen
Postadresse Øvre Flatåsveg 16, 7079 Flatåsen

Nøkkelpersoner