Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 37 0
Sum driftskostnader -1 -3
Driftsresultat 36 -3
Resultat før skatt 36 0
Årsresultat 36 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 429 392
Sum gjeld 133 131
Sum egenkapital 488 452
Sum egenkapital og gjeld 621 584
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E W Holding AS
Orgnummer 889 101 032
Besøksadresse Dalsveien 35 A, 0775 Oslo
Postadresse c/o Wandem Dalsveien 35 A, 0775 Oslo

Nøkkelpersoner