Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 -2
Driftsresultat -1 -2
Resultat før skatt -1 1 044
Årsresultat -1 1 036
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 699 1 109
Sum gjeld 710 1 118
Sum egenkapital 181 183
Sum egenkapital og gjeld 891 1 301
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E W Holding AS
Orgnummer 889 101 032
Besøksadresse Dalsveien 35 A, 0775 Oslo
Postadresse c/o Wandem Dalsveien 35 A, 0775 Oslo

Nøkkelpersoner