Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -9
Driftsresultat -3 -9
Resultat før skatt 641 -9
Årsresultat 641 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 150 0
Sum gjeld 200 379
Sum egenkapital 118 -323
Sum egenkapital og gjeld 318 56
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hansen Ø Invest AS
Orgnummer 889 112 042
Besøksadresse Gudumstien 6, 3085 Holmestrand
Postadresse Gudumstien 6, 3085 Holmestrand

Nøkkelpersoner