Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 -7
Driftsresultat -8 -7
Resultat før skatt -7 -7
Årsresultat -7 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 81 88
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 81 88
Sum egenkapital og gjeld 81 88
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hansen Ø Invest AS
Orgnummer 889 112 042
Besøksadresse Gudumstien 6, 3085 Holmestrand
Postadresse Gudumstien 6, 3085 Holmestrand

Nøkkelpersoner