Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -9
Driftsresultat -7 -9
Resultat før skatt -7 -9
Årsresultat -7 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 150 150
Sum gjeld 48 42
Sum egenkapital 102 108
Sum egenkapital og gjeld 150 150
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hansen Ø Invest AS
Orgnummer 889 112 042
Besøksadresse Gudumstien 6, 3085 Holmestrand
Postadresse Gudumstien 6, 3085 Holmestrand

Nøkkelpersoner