Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -23 -22
Driftsresultat -22 -22
Resultat før skatt 15 172
Årsresultat 11 164
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 1
Omløpsmidler 506 2 867
Sum gjeld 59 2 215
Sum egenkapital 3 995 3 984
Sum egenkapital og gjeld 4 054 6 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Utnord AS
Orgnummer 889 167 882
Besøksadresse S/Y Athene Herbern Marina Stranden 30, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 2350 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner