Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -28 -15
Driftsresultat -28 -15
Resultat før skatt 119 43
Årsresultat 119 43
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 343 287
Sum gjeld 252 20
Sum egenkapital 3 372 3 603
Sum egenkapital og gjeld 3 624 3 623
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Utnord AS
Orgnummer 889 167 882
Besøksadresse S/Y Athene Herbern Marina Stranden 30, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 2350 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner