Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 6 5
Sum driftskostnader -36 -23
Driftsresultat -30 -18
Resultat før skatt 616 218
Årsresultat 592 184
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 5 9
Omløpsmidler 3 563 1 834
Sum gjeld 82 89
Sum egenkapital 5 962 5 600
Sum egenkapital og gjeld 6 044 5 690
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Utnord AS
Orgnummer 889 167 882
Besøksadresse S/Y Athene Herbern Marina Stranden 30, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 2350 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner