Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 140 138
Sum driftskostnader -173 -130
Driftsresultat -33 8
Resultat før skatt -25 10
Årsresultat -18 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 100 100
Omløpsmidler 16 18
Sum gjeld 352 309
Sum egenkapital 180 199
Sum egenkapital og gjeld 532 508
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J H J AS
Orgnummer 889 218 592
Besøksadresse Henrik Wergelands veg 10, 9007 Tromsø
Postadresse Henrik Wergelands veg 10, 9007 Tromsø

Nøkkelpersoner