Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 180 195
Sum driftskostnader -163 -147
Driftsresultat 17 49
Resultat før skatt 26 557
Årsresultat 16 531
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 100 100
Omløpsmidler 88 54
Sum gjeld 18 1
Sum egenkapital 567 551
Sum egenkapital og gjeld 586 552
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J H J AS
Orgnummer 889 218 592
Besøksadresse Henrik Wergelands veg 10, 9007 Tromsø
Postadresse Henrik Wergelands veg 10, 9007 Tromsø

Nøkkelpersoner