Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 1 617
Sum driftskostnader -6 -460
Driftsresultat -6 1 157
Resultat før skatt -6 1 190
Årsresultat -6 1 190
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler -2 351 304
Sum gjeld 4 647 4 779
Sum egenkapital -4 481 -4 475
Sum egenkapital og gjeld 166 304
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hansen M Holding AS
Orgnummer 889 255 412
Telefon (+47) 414 15 160
Mobiltelefon (+47) 414 15 160
Besøksadresse Etg 4 Markens gate 9, 4610 Kristiansand S
Postadresse Postboks 601, 4665 Kristiansand S

Nøkkelpersoner