Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 125 173 188 369
Sum driftskostnader -125 167 -190 563
Driftsresultat 5 -2 194
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 20 449 25 403
Sum gjeld 20 339 25 293
Sum egenkapital 110 110
Sum egenkapital og gjeld 20 449 25 403
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ugland Selskapene J J
Orgnummer 891 073 372
Telefon (+47) 37 29 26 00
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post ubp@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner