Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 98 982 133 378
Sum driftskostnader -98 609 -134 823
Driftsresultat 373 -1 446
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 1 093
Omløpsmidler 14 855 12 137
Sum gjeld 14 745 13 120
Sum egenkapital 110 110
Sum egenkapital og gjeld 14 855 13 230
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ugland Selskapene J J
Orgnummer 891 073 372
Telefon (+47) 37 29 26 00
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post ubp@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner