Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 166 201
Sum driftskostnader -174 -222
Driftsresultat -8 -21
Resultat før skatt 165 84
Årsresultat 130 90
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 6
Omløpsmidler 1 696 2 464
Sum gjeld 127 153
Sum egenkapital 3 838 3 808
Sum egenkapital og gjeld 3 965 3 961
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D&d Consult AS
Orgnummer 891 342 942
Telefon (+47) 979 78 589
Mobiltelefon (+47) 909 11 889
E-post stein@re-turn.no
Besøksadresse St.Croix gate 10 D, 1604 Fredrikstad
Postadresse St.Croix gate 10 D, 1604 Fredrikstad

Nøkkelpersoner