Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 141 262
Sum driftskostnader -285 -333
Driftsresultat -144 -72
Resultat før skatt 227 803
Årsresultat 252 819
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 6
Omløpsmidler 2 404 3 343
Sum gjeld 192 266
Sum egenkapital 3 808 3 676
Sum egenkapital og gjeld 4 001 3 942
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D&d Consult AS
Orgnummer 891 342 942
Telefon (+47) 979 78 589
Mobiltelefon (+47) 909 11 889
E-post stein@re-turn.no
Besøksadresse St.Croix gate 10 D, 1604 Fredrikstad
Postadresse St.Croix gate 10 D, 1604 Fredrikstad

Nøkkelpersoner