Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 121 179
Sum driftskostnader -886 -1 047
Driftsresultat -765 -868
Resultat før skatt -765 -868
Årsresultat -765 -868
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 57 761
Omløpsmidler 102 55
Sum gjeld 5 767 5 659
Sum egenkapital -5 607 -4 842
Sum egenkapital og gjeld 159 816
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S/y Flirt Iv AS
Orgnummer 892 590 362
Besøksadresse Wirgenes vei 11, 3157 Barkåker
Postadresse Wirgenes vei 11, 3157 Barkåker

Nøkkelpersoner