Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 100 80
Sum driftskostnader -32 -158
Driftsresultat 1 068 -78
Resultat før skatt 1 068 -79
Årsresultat 1 068 -131
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 8
Sum gjeld 4 906 5 979
Sum egenkapital -4 903 -5 971
Sum egenkapital og gjeld 3 8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S/y Flirt Iv AS
Orgnummer 892 590 362
Besøksadresse Wirgenes vei 11, 3157 Barkåker
Postadresse Wirgenes vei 11, 3157 Barkåker

Nøkkelpersoner