Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 740
Sum driftskostnader -12 -9
Driftsresultat -12 731
Resultat før skatt -244 448
Årsresultat -244 448
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 351 683
Sum gjeld 43 31
Sum egenkapital 308 652
Sum egenkapital og gjeld 351 683
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hejes Tone Og Jørgen G Stiftelse
Orgnummer 893 283 242
Telefon (+47) 23 11 64 64
Telefaks (+47) 23 11 64 70
Mobiltelefon (+47) 901 95 317
E-post jorgen.g.heje@eidsiva.no
Besøksadresse Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Postadresse Postboks 23 Lilleaker, 0216 Oslo

Nøkkelpersoner