Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 200 700
Sum driftskostnader -224 -590
Driftsresultat -24 109
Resultat før skatt 1 126
Årsresultat 1 126
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 436 497
Sum gjeld 1 63
Sum egenkapital 435 435
Sum egenkapital og gjeld 436 497
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hejes Tone Og Jørgen G Stiftelse
Orgnummer 893 283 242
Telefon (+47) 23 11 64 64
Telefaks (+47) 23 11 64 70
Mobiltelefon (+47) 901 95 317
E-post jorgen.g.heje@eidsiva.no
Besøksadresse Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Postadresse Postboks 23 Lilleaker, 0216 Oslo

Nøkkelpersoner