Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 185 659
Sum driftskostnader -195 -184
Driftsresultat -9 475
Resultat før skatt -7 479
Årsresultat -7 479
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 957
Sum gjeld 0 97
Sum egenkapital 0 860
Sum egenkapital og gjeld 0 957
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sverdrup -Thygeson U Sr Advokat
Orgnummer 894 882 832
Telefon (+47) 23 32 64 20
Telefaks (+47) 23 32 64 21
Mobiltelefon (+47) 400 34 319
E-post ust@fellesskap.no
Besøksadresse St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
Postadresse St. Olavs gate 28, 0166 Oslo

Nøkkelpersoner