Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 659 918
Sum driftskostnader -184 -301
Driftsresultat 475 618
Resultat før skatt 479 620
Årsresultat 479 620
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 957 846
Sum gjeld 97 165
Sum egenkapital 860 681
Sum egenkapital og gjeld 957 846
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sverdrup -Thygeson U Sr Advokat
Orgnummer 894 882 832
Telefon (+47) 23 32 64 20
Telefaks (+47) 23 32 64 21
Mobiltelefon (+47) 400 34 319
E-post ust@fellesskap.no
Besøksadresse St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
Postadresse St. Olavs gate 28, 0166 Oslo

Nøkkelpersoner