Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -125 -171
Driftsresultat -125 -170
Resultat før skatt -163 -217
Årsresultat -163 -188
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler -2 -1
Omløpsmidler 922 1 076
Sum gjeld 218 212
Sum egenkapital 701 864
Sum egenkapital og gjeld 919 1 075
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G & G Consulting
Orgnummer 896 408 232
Besøksadresse Øyagata 30, 6600 Sunndalsøra
Postadresse Øyagata 30, 6600 Sunndalsøra

Nøkkelpersoner