Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 2 702
Sum driftskostnader 245 -1 872
Driftsresultat 245 830
Resultat før skatt 246 828
Årsresultat 228 729
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 181 223
Omløpsmidler 1 491 1 184
Sum gjeld 481 444
Sum egenkapital 1 191 963
Sum egenkapital og gjeld 1 672 1 407
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G & G Consulting
Orgnummer 896 408 232
Besøksadresse Øyagata 30, 6600 Sunndalsøra
Postadresse Øyagata 30, 6600 Sunndalsøra

Nøkkelpersoner