Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 300 1 339
Sum driftskostnader -1 376 -1 337
Driftsresultat -76 1
Resultat før skatt -76 1
Årsresultat -56 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 160 235
Omløpsmidler 356 301
Sum gjeld 489 433
Sum egenkapital 51 106
Sum egenkapital og gjeld 540 539
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scan Z Diesel AS
Orgnummer 897 818 302
Telefon (+47) 952 57 737
Mobiltelefon (+47) 952 57 737
E-post woodgirl@online.no
Besøksadresse Høgdaveien 33 D, 0680 Oslo
Postadresse Høgdaveien 33 D, 0680 Oslo

Nøkkelpersoner