Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 649 1 228
Sum driftskostnader -1 392 -1 068
Driftsresultat 256 160
Resultat før skatt 256 160
Årsresultat 164 115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 10 85
Omløpsmidler 662 294
Sum gjeld 342 231
Sum egenkapital 330 166
Sum egenkapital og gjeld 672 396
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scan Z Diesel AS
Orgnummer 897 818 302
Telefon (+47) 952 57 737
Mobiltelefon (+47) 952 57 737
E-post woodgirl@online.no
Besøksadresse Høgdaveien 33 D, 0680 Oslo
Postadresse Høgdaveien 33 D, 0680 Oslo

Nøkkelpersoner