Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 659 1 554
Sum driftskostnader -1 881 -1 417
Driftsresultat -221 137
Resultat før skatt -276 145
Årsresultat -276 117
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 791 0
Omløpsmidler 406 806
Sum gjeld 1 922 255
Sum egenkapital 275 551
Sum egenkapital og gjeld 2 197 806
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scan Z Diesel AS
Orgnummer 897 818 302
Telefon (+47) 952 57 737
Mobiltelefon (+47) 952 57 737
E-post woodgirl@online.no
Besøksadresse Høgdaveien 33 D, 0680 Oslo
Postadresse Høgdaveien 33 D, 0680 Oslo

Nøkkelpersoner