Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 419 -1 627
Driftsresultat -3 420 -1 627
Resultat før skatt 370 -22 846
Årsresultat 370 -22 437
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 2 160
Omløpsmidler 298 984 234 537
Sum gjeld 736 996 569 472
Sum egenkapital 351 341 350 970
Sum egenkapital og gjeld 1 088 337 920 441
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Agr Eds And T&t Holdings AS
Orgnummer 898 548 422
Telefon (+47) 56 15 40 00
Telefaks (+47) 56 15 40 01
E-post reception-straume@agr.com
Hjemmeside www.enhanced-drilling.com
Besøksadresse Smålonane 16, 5353 Straume
Postadresse Postboks 351, 5343 Straume

Nøkkelpersoner