Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 17 1 439
Sum driftskostnader -419 -6 568
Driftsresultat -402 -5 129
Resultat før skatt 9 413 -15 898
Årsresultat 9 372 -16 266
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 160 2 478
Omløpsmidler 239 455 210 843
Sum gjeld 496 841 485 238
Sum egenkapital 373 408 364 035
Sum egenkapital og gjeld 870 248 849 274
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Agr Eds And T&t Holdings AS
Orgnummer 898 548 422
Telefon (+47) 56 15 40 00
Telefaks (+47) 56 15 40 01
E-post reception-straume@agr.com
Hjemmeside www.enhanced-drilling.com
Besøksadresse Smålonane 16, 5353 Straume
Postadresse Postboks 351, 5343 Straume

Nøkkelpersoner