Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -4 744 -2 057
Driftsresultat -4 744 -2 057
Resultat før skatt -80 009 -437 969
Årsresultat -80 009 -439 022
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 19 671 646 373
Sum gjeld 180 398 798 958
Sum egenkapital -160 512 -80 503
Sum egenkapital og gjeld 19 886 718 454
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Agr Eds And T&t Holdings AS
Orgnummer 898 548 422
Telefon (+47) 56 15 40 00
Telefaks (+47) 56 15 40 01
E-post reception-straume@agr.com
Hjemmeside www.enhanced-drilling.com
Besøksadresse Smålonane 16, 5353 Straume
Postadresse Postboks 351, 5343 Straume

Nøkkelpersoner