Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 897 776
Sum driftskostnader -608 -719
Driftsresultat 289 56
Resultat før skatt 285 56
Årsresultat 208 41
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 324 273
Sum gjeld 9 243
Sum egenkapital 315 30
Sum egenkapital og gjeld 324 273
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z&j Invest AS
Orgnummer 898 606 902
Besøksadresse Haneborgveien 39 A, 1470 Lørenskog
Postadresse Haneborgveien 39 A, 1470 Lørenskog

Nøkkelpersoner