Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 137 137
Sum gjeld 9 9
Sum egenkapital 128 128
Sum egenkapital og gjeld 137 137
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z&j Invest AS
Orgnummer 898 606 902
Besøksadresse Haneborgveien 39 A, 1470 Lørenskog
Postadresse Haneborgveien 39 A, 1470 Lørenskog

Nøkkelpersoner