Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -118
Driftsresultat -3 -118
Resultat før skatt -3 -118
Årsresultat -3 -183
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 137 140
Sum gjeld 9 9
Sum egenkapital 128 132
Sum egenkapital og gjeld 137 140
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z&j Invest AS
Orgnummer 898 606 902
Besøksadresse Haneborgveien 39 A, 1470 Lørenskog
Postadresse Haneborgveien 39 A, 1470 Lørenskog

Nøkkelpersoner