Nøkkeltall 2013 2010
Sum driftsinntekter 359 316 478 066
Sum driftskostnader -365 554 -480 782
Driftsresultat -6 238 -2 716
Resultat før skatt 38 831 32 890
Årsresultat 34 352 29 289
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2010
Varige driftsmidler 44 387 217 727
Omløpsmidler 247 077 383 806
Sum gjeld 310 009 514 268
Sum egenkapital 241 021 351 624
Sum egenkapital og gjeld 551 030 865 892
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS
Orgnummer 910 292 005
Telefon (+47) 22 40 04 00
Telefaks (+47) 24 14 76 17
E-post epost@aschehoug.no
Hjemmeside www.aschehoug.no
Besøksadresse Sehesteds gate 3, 0164 Oslo
Postadresse Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

Nøkkelpersoner