Nøkkeltall 2016 2013
Sum driftsinntekter 355 953 359 316
Sum driftskostnader -371 380 -365 554
Driftsresultat -15 427 -6 238
Resultat før skatt 766 38 831
Årsresultat -7 951 34 352
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2013
Varige driftsmidler 33 650 44 387
Omløpsmidler 172 275 247 077
Sum gjeld 214 695 310 009
Sum egenkapital 230 364 241 021
Sum egenkapital og gjeld 445 059 551 030
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS
Orgnummer 910 292 005
Telefon (+47) 22 40 04 00
Telefaks (+47) 24 14 76 17
E-post epost@aschehoug.no
Hjemmeside www.aschehoug.no
Besøksadresse Sehesteds gate 3, 0164 Oslo
Postadresse Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

Nøkkelpersoner