Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 521 960
Sum driftskostnader -1 549 -1 081
Driftsresultat -27 -121
Resultat før skatt -29 -120
Årsresultat -29 -120
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 22 29
Omløpsmidler 285 248
Sum gjeld 382 322
Sum egenkapital -49 -20
Sum egenkapital og gjeld 333 302
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Salong T & T AS
Orgnummer 911 698 749
Telefon (+47) 455 04 450
Besøksadresse Dronningens gate 25, 1530 Moss
Postadresse Dronningens gate 25, 1530 Moss

Nøkkelpersoner