Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 839 951
Sum driftskostnader -862 -1 047
Driftsresultat -23 -96
Resultat før skatt -25 -101
Årsresultat -25 -101
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 94 127
Omløpsmidler 115 160
Sum gjeld 549 601
Sum egenkapital -340 -315
Sum egenkapital og gjeld 209 287
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Salong T & T AS
Orgnummer 911 698 749
Telefon (+47) 455 04 450
Besøksadresse Dronningens gate 25, 1530 Moss
Postadresse Dronningens gate 25, 1530 Moss

Nøkkelpersoner