Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 590 1 490
Sum driftskostnader -1 572 -1 648
Driftsresultat 18 -159
Resultat før skatt 18 -160
Årsresultat 18 -160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 8 15
Omløpsmidler 211 114
Sum gjeld 436 363
Sum egenkapital -191 -209
Sum egenkapital og gjeld 245 154
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Salong T & T AS
Orgnummer 911 698 749
Telefon (+47) 455 04 450
Besøksadresse Dronningens gate 25, 1530 Moss
Postadresse Dronningens gate 25, 1530 Moss

Nøkkelpersoner