Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 107
Sum driftskostnader -6 -13
Driftsresultat -6 94
Resultat før skatt -6 419
Årsresultat -6 392
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 434 560
Sum gjeld 28 149
Sum egenkapital 405 411
Sum egenkapital og gjeld 434 560
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Halleraker Ingrid U AS
Orgnummer 911 726 025
Telefon (+47) 53 42 90 90
E-post iuh@bke.as
Besøksadresse Korsvegen 45, 5428 Foldrøyhamn
Postadresse Korsvegen 45, 5428 Foldrøyhamn

Nøkkelpersoner