Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -5
Driftsresultat -3 -5
Resultat før skatt -3 -5
Årsresultat -3 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 398 401
Sum gjeld 1 1
Sum egenkapital 398 401
Sum egenkapital og gjeld 398 401
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Halleraker Ingrid U AS
Orgnummer 911 726 025
Telefon (+47) 53 42 90 90
E-post iuh@bke.as
Besøksadresse Korsvegen 45, 5428 Foldrøyhamn
Postadresse Korsvegen 45, 5428 Foldrøyhamn

Nøkkelpersoner