Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -6
Driftsresultat -7 -6
Resultat før skatt -4 -5
Årsresultat -4 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 386 391
Sum gjeld 0 1
Sum egenkapital 386 390
Sum egenkapital og gjeld 386 391
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Halleraker Ingrid U AS
Orgnummer 911 726 025
Telefon (+47) 53 42 90 90
E-post iuh@bke.as
Besøksadresse Korsvegen 45, 5428 Foldrøyhamn
Postadresse Korsvegen 45, 5428 Foldrøyhamn

Nøkkelpersoner