Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 57 262
Sum driftskostnader -75 -280
Driftsresultat -18 -18
Resultat før skatt -18 -18
Årsresultat -12 -14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 84
Sum gjeld 27 78
Sum egenkapital -1 11
Sum egenkapital og gjeld 25 89
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J J & B Consulting & Factoring AS
Orgnummer 912 053 644
Besøksadresse Bygdøy Allé 7, 0257 Oslo
Postadresse Bygdøy Allé 7, 0257 Oslo

Nøkkelpersoner