Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 45
Sum driftskostnader 0 -22
Driftsresultat 0 23
Resultat før skatt 0 23
Årsresultat 0 11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 54 54
Sum gjeld 44 44
Sum egenkapital 10 10
Sum egenkapital og gjeld 54 54
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J J & B Consulting & Factoring AS
Orgnummer 912 053 644
Besøksadresse Bygdøy Allé 7, 0257 Oslo
Postadresse Bygdøy Allé 7, 0257 Oslo

Nøkkelpersoner