Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 278 2 514
Sum driftskostnader -4 102 -3 791
Driftsresultat -824 -1 277
Resultat før skatt -805 -1 229
Årsresultat -805 -1 229
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 360 459
Omløpsmidler 2 442 3 167
Sum gjeld 2 664 3 483
Sum egenkapital 201 206
Sum egenkapital og gjeld 2 865 3 689
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P & P Facility Services AS
Orgnummer 912 106 780
Telefon (+47) 51 66 10 10
Hjemmeside www.pp-service.com
Besøksadresse Austhagen 15, 4322 Sandnes
Postadresse Austhagen 15, 4322 Sandnes

Nøkkelpersoner