Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 139 18
Sum driftskostnader -2 950 -837
Driftsresultat -1 810 -819
Resultat før skatt -1 755 -811
Årsresultat -1 755 -811
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 536 363
Omløpsmidler 4 059 2 078
Sum gjeld 3 223 3 152
Sum egenkapital 1 435 -711
Sum egenkapital og gjeld 4 658 2 441
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P & P Facility Services AS
Orgnummer 912 106 780
Telefon (+47) 51 66 10 10
Hjemmeside www.pp-service.com
Besøksadresse Austhagen 15, 4322 Sandnes
Postadresse Austhagen 15, 4322 Sandnes

Nøkkelpersoner