Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 11 359 47 810
Sum driftskostnader -8 068 -44 191
Driftsresultat 3 291 3 619
Resultat før skatt 3 282 3 469
Årsresultat 2 592 2 531
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 726 1 542
Omløpsmidler 3 829 29 183
Sum gjeld 4 344 30 625
Sum egenkapital 246 100
Sum egenkapital og gjeld 4 590 30 725
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pks Q AS
Orgnummer 912 532 437
Telefon (+47) 32 26 00 60
Besøksadresse Kniveveien 29, 3036 Drammen
Postadresse Postboks 2368, 3003 Drammen

Nøkkelpersoner