Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 43 214 43 818
Sum driftskostnader -38 893 -40 815
Driftsresultat 4 321 3 004
Resultat før skatt 4 233 2 885
Årsresultat 3 215 2 053
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 314 172
Omløpsmidler 18 486 14 918
Sum gjeld 20 974 17 148
Sum egenkapital 265 102
Sum egenkapital og gjeld 21 239 17 250
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pks Q AS
Orgnummer 912 532 437
Telefon (+47) 32 26 00 60
Besøksadresse Kniveveien 29, 3036 Drammen
Postadresse Postboks 2368, 3003 Drammen

Nøkkelpersoner