Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 42 805 0
Sum driftskostnader -38 088 0
Driftsresultat 4 716 0
Resultat før skatt 4 474 0
Årsresultat 3 211 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 143 0
Omløpsmidler 11 635 100
Sum gjeld 14 558 6
Sum egenkapital 100 94
Sum egenkapital og gjeld 14 659 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pks Q AS
Orgnummer 912 532 437
Telefon (+47) 32 26 00 60
Besøksadresse Kniveveien 29, 3036 Drammen
Postadresse Postboks 2368, 3003 Drammen

Nøkkelpersoner