Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 502 440
Sum driftskostnader -553 -589
Driftsresultat -51 -150
Resultat før skatt -70 -144
Årsresultat -70 -144
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 255 267
Sum gjeld 180 214
Sum egenkapital 74 144
Sum egenkapital og gjeld 255 359
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S&S
Orgnummer 944 827 978
Telefon (+47) 23 11 64 18
Telefaks (+47) 23 11 64 01
Besøksadresse Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
Postadresse Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Nøkkelpersoner