Nøkkeltall 2012 2009
Sum driftsinntekter 650 0
Sum driftskostnader -13 809 -2 884
Driftsresultat -13 160 -2 884
Resultat før skatt -2 008 87 930
Årsresultat -1 689 88 001
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2009
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 309 150 95 394
Sum gjeld 68 417 12 697
Sum egenkapital 276 241 108 226
Sum egenkapital og gjeld 344 658 120 923
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ugland Selskapene J J
Orgnummer 946 229 660
Telefon (+47) 37 04 02 67
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post jjuc@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner