Nøkkeltall 2016 2012
Sum driftsinntekter 650 650
Sum driftskostnader -13 850 -13 809
Driftsresultat -13 200 -13 160
Resultat før skatt 26 596 -2 008
Årsresultat 29 492 -1 689
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 261 698 309 150
Sum gjeld 78 381 68 417
Sum egenkapital 233 449 276 241
Sum egenkapital og gjeld 311 830 344 658
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ugland Selskapene J J
Orgnummer 946 229 660
Telefon (+47) 37 04 02 67
Telefaks (+47) 37 04 47 22
E-post jjuc@jjuc.no
Hjemmeside www.jjuc.no
Besøksadresse J. M. Uglands vei 20, 4878 Grimstad
Postadresse Postboks 128, 4891 Grimstad

Nøkkelpersoner