Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 849 847
Sum driftskostnader -691 -717
Driftsresultat 158 130
Resultat før skatt 117 93
Årsresultat 117 93
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 924 4 924
Omløpsmidler 418 462
Sum gjeld 3 248 3 432
Sum egenkapital 2 094 1 977
Sum egenkapital og gjeld 5 342 5 410
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Heimdalsg 27 B Og C Borettslaget
Orgnummer 958 983 638
Telefon (+47) 901 79 218
Mobiltelefon (+47) 901 79 218
E-post tl@tendenans.no
Hjemmeside www.liezim.no
Besøksadresse Heimdalsgata 27 C, 0561 Oslo
Postadresse c/o Tenden Advokatfirma ANS Postboks 423, 3101 Tønsberg

Nøkkelpersoner