Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 744 742
Sum driftskostnader -679 -901
Driftsresultat 65 -159
Resultat før skatt 19 -190
Årsresultat 19 -190
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 4 948 4 924
Omløpsmidler 351 138
Sum gjeld 3 383 3 190
Sum egenkapital 1 915 1 896
Sum egenkapital og gjeld 5 299 5 085
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Heimdalsg 27 B Og C Borettslaget
Orgnummer 958 983 638
Telefon (+47) 901 79 218
Mobiltelefon (+47) 901 79 218
E-post tl@tendenans.no
Hjemmeside www.liezim.no
Besøksadresse Heimdalsgata 27 C, 0561 Oslo
Postadresse c/o Tenden Advokatfirma ANS Postboks 423, 3101 Tønsberg