Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 908 865
Sum driftskostnader -720 -2 186
Driftsresultat 187 -1 321
Resultat før skatt 102 -1 350
Årsresultat 102 -1 350
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 4 924 4 924
Omløpsmidler 935 1 249
Sum gjeld 4 816 5 232
Sum egenkapital 1 043 941
Sum egenkapital og gjeld 5 859 6 173
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Heimdalsg 27 B Og C Borettslaget
Orgnummer 958 983 638
Telefon (+47) 901 79 218
Mobiltelefon (+47) 901 79 218
E-post tl@tendenans.no
Hjemmeside www.liezim.no
Besøksadresse Heimdalsgata 27 C, 0561 Oslo
Postadresse c/o Tenden Advokatfirma ANS Postboks 423, 3101 Tønsberg

Nøkkelpersoner