M W Kellogg International Limited Filial Av Utenlandsk Foretak

Nøkkeltall 2009 2008
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -580
Driftsresultat 0 -580
Resultat før skatt 0 -971
Årsresultat 0 -537
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2009 2008
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 1 549
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 1 549
Sum egenkapital og gjeld 0 1 549
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M W Kellogg International Limited
Orgnummer 964 495 114
Besøksadresse c/o Visma Services Norge AS Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
Postadresse Postboks 4303 Nydalen Visma Services Norge AS, 0402 Oslo

Nøkkelpersoner