Nøkkeltall 2007 2006
Sum driftsinntekter 46 26
Sum driftskostnader -34 -61
Driftsresultat 12 -35
Resultat før skatt 12 -35
Årsresultat 12 -35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2007 2006
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 20 14
Sum gjeld 1 1
Sum egenkapital 20 13
Sum egenkapital og gjeld 20 14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn A K B Teleinfo
Orgnummer 968 057 715
Telefon (+47) 473 00 471
Mobiltelefon (+47) 473 00 471
E-post annek@braekke.no
Besøksadresse Lyder Sagens gate 28, 0358 Oslo
Postadresse Lyder Sagens gate 28, 0358 Oslo

Nøkkelpersoner