Partrederiet Mk Trålfisk T 182 T DA

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 949 1 445
Sum driftskostnader -1 806 -1 357
Driftsresultat 142 89
Resultat før skatt 149 95
Årsresultat 149 95
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mk Trålfisk T 182 T Partrederiet DA
Orgnummer 971 126 531
Telefon (+47) 900 40 288
Besøksadresse Nordvegen 38, 9110 Sommarøy

Nøkkelpersoner