Partrederiet Mk Trålfisk T 182 T DA

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 935 1 809
Sum driftskostnader -1 942 -1 656
Driftsresultat -7 153
Resultat før skatt -6 160
Årsresultat -6 160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mk Trålfisk T 182 T Partrederiet DA
Orgnummer 971 126 531
Telefon (+47) 900 40 288
Besøksadresse Nordvegen 38, 9110 Sommarøy

Nøkkelpersoner