Partrederiet Mk Trålfisk T 182 T DA

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 216 1 031
Sum driftskostnader -1 270 -1 017
Driftsresultat -54 13
Resultat før skatt -50 18
Årsresultat -50 18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 298
Sum gjeld 0 209
Sum egenkapital 0 88
Sum egenkapital og gjeld 0 298
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mk Trålfisk T 182 T Partrederiet DA
Orgnummer 971 126 531
Telefon (+47) 900 40 288
Besøksadresse Nordvegen 38, 9110 Sommarøy

Nøkkelpersoner