Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 231 2 219
Sum driftskostnader -999 -2 225
Driftsresultat 231 -5
Resultat før skatt 232 -2
Årsresultat 232 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 559 355
Sum gjeld 111 139
Sum egenkapital 448 216
Sum egenkapital og gjeld 559 355
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet W Færdensv 2
Orgnummer 971 271 833
Telefon (+47) 23 27 11 33
Telefaks (+47) 85 02 16 69
E-post post@skeiendom.no
Hjemmeside www.skeiendom.no
Besøksadresse Wilhelm Færdens vei 2, 0361 Oslo
Postadresse Postboks 2646 Solli, 0203 Oslo

Nøkkelpersoner