Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 247 1 242
Sum driftskostnader -1 190 -1 408
Driftsresultat 57 -166
Resultat før skatt 58 -162
Årsresultat 58 -162
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 447 599
Sum gjeld 103 313
Sum egenkapital 344 286
Sum egenkapital og gjeld 447 599
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet W Færdensv 2
Orgnummer 971 271 833
Telefon (+47) 23 27 11 33
Telefaks (+47) 85 02 16 69
E-post post@skeiendom.no
Hjemmeside www.skeiendom.no
Besøksadresse Wilhelm Færdens vei 2, 0361 Oslo
Postadresse Postboks 2646 Solli, 0203 Oslo

Nøkkelpersoner