Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 975 930
Sum driftskostnader -890 -790
Driftsresultat 85 140
Resultat før skatt 37 88
Årsresultat 37 88
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 92 189
Sum gjeld 905 1 040
Sum egenkapital -813 -851
Sum egenkapital og gjeld 92 189
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Drammensveien 50 C D
Orgnummer 971 277 637
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner