Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 088 1 015
Sum driftskostnader -1 360 -773
Driftsresultat -272 243
Resultat før skatt -312 205
Årsresultat -312 205
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 363 228
Sum gjeld 1 284 836
Sum egenkapital -921 -609
Sum egenkapital og gjeld 363 228
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Drammensveien 50 C D
Orgnummer 971 277 637
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner