Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 181 1 993
Sum driftskostnader -2 101 -1 458
Driftsresultat 81 536
Resultat før skatt -54 386
Årsresultat -54 386
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 697 1 001
Sum gjeld 2 852 3 101
Sum egenkapital -2 155 -2 101
Sum egenkapital og gjeld 697 1 001
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bislet Boligsameie V
Orgnummer 971 438 150
Telefaks (+47) 22 83 88 38
Besøksadresse c/o Adv Thomas Hjermann Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse c/o Adv Thomas Hjermann Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner