Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 295 2 270
Sum driftskostnader -1 626 -1 680
Driftsresultat 668 591
Resultat før skatt 592 496
Årsresultat 592 496
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 075 1 071
Sum gjeld 2 142 2 730
Sum egenkapital -1 067 -1 659
Sum egenkapital og gjeld 1 075 1 071
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bislet Boligsameie V
Orgnummer 971 438 150
Telefaks (+47) 22 83 88 38
Besøksadresse c/o Adv Thomas Hjermann Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse c/o Adv Thomas Hjermann Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner