Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 885 796
Sum driftskostnader -1 015 -812
Driftsresultat -130 -16
Resultat før skatt -131 -8
Årsresultat -131 -8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 857 501
Sum gjeld 573 86
Sum egenkapital 284 415
Sum egenkapital og gjeld 857 501
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Vøyensvingen 19 B
Orgnummer 975 466 825
Telefon (+47) 67 14 00 72
Mobiltelefon (+47) 952 46 104
Besøksadresse Vøyensvingen 19 B, 0458 Oslo
Postadresse Postboks 54, 1319 Bekkestua

Nøkkelpersoner