Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 940 896
Sum driftskostnader -952 -765
Driftsresultat -12 131
Resultat før skatt -12 130
Årsresultat -12 130
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 28 35
Omløpsmidler 991 1 018
Sum gjeld 445 467
Sum egenkapital 574 586
Sum egenkapital og gjeld 1 019 1 053
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Vøyensvingen 19 B
Orgnummer 975 466 825
Telefon (+47) 67 14 00 72
Mobiltelefon (+47) 952 46 104
Besøksadresse Vøyensvingen 19 B, 0458 Oslo
Postadresse Postboks 54, 1319 Bekkestua

Nøkkelpersoner