Nøkkeltall 2005
Sum driftsinntekter 449
Sum driftskostnader -381
Driftsresultat 70
Resultat før skatt 64
Årsresultat 64
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2005
Varige driftsmidler 1
Omløpsmidler 64
Sum gjeld 109
Sum egenkapital -44
Sum egenkapital og gjeld 65
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Josefines Gate 28 28 B Boligsameie
Orgnummer 976 183 207
E-post josefinesgt28@styrerommet.net
Besøksadresse Josefines gate 28 B, 0351 Oslo
Postadresse c/o David L. Lyngstad Josefines gate 28 B, 0351 Oslo

Nøkkelpersoner