Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 883 707
Sum driftskostnader -947 -829
Driftsresultat -64 -122
Resultat før skatt -64 -121
Årsresultat -64 -121
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 10 30
Omløpsmidler 378 398
Sum gjeld 90 66
Sum egenkapital 298 362
Sum egenkapital og gjeld 388 428
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fredensborgveien 41 B Sameiet
Orgnummer 976 879 341
Telefon (+47) 924 28 133
Telefaks (+47) 22 11 41 69
Mobiltelefon (+47) 924 28 133
E-post fredensborgveien41b@gmail.com
Hjemmeside www.fredensborgveien41b.no
Besøksadresse Fredensborgveien 41 B, 0177 Oslo
Postadresse Fredensborgveien 41 B, 0177 Oslo

Nøkkelpersoner