Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 707 700
Sum driftskostnader -665 -631
Driftsresultat 43 69
Resultat før skatt 41 68
Årsresultat 41 68
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 50 0
Omløpsmidler 482 586
Sum gjeld 48 144
Sum egenkapital 483 442
Sum egenkapital og gjeld 532 586
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fredensborgveien 41 B Sameiet
Orgnummer 976 879 341
Telefon (+47) 924 28 133
Telefaks (+47) 22 11 41 69
Mobiltelefon (+47) 924 28 133
E-post fredensborgveien41b@gmail.com
Hjemmeside www.fredensborgveien41b.no
Besøksadresse Fredensborgveien 41 B, 0177 Oslo
Postadresse Fredensborgveien 41 B, 0177 Oslo

Nøkkelpersoner