Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 994 919
Sum driftskostnader -855 -1 129
Driftsresultat 139 -210
Resultat før skatt 138 -210
Årsresultat 138 -210
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 442 270
Sum gjeld 122 88
Sum egenkapital 320 182
Sum egenkapital og gjeld 442 270
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fredensborgveien 41 B Sameiet
Orgnummer 976 879 341
Telefon (+47) 924 28 133
Telefaks (+47) 22 11 41 69
Mobiltelefon (+47) 924 28 133
E-post fredensborgveien41b@gmail.com
Hjemmeside www.fredensborgveien41b.no
Besøksadresse Fredensborgveien 41 B, 0177 Oslo
Postadresse Fredensborgveien 41 B, 0177 Oslo

Nøkkelpersoner