Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -4
Driftsresultat -7 -4
Resultat før skatt -3 0
Årsresultat -3 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 123 126
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 123 126
Sum egenkapital og gjeld 123 126
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn N N MYKLEBYS LEGAT 11
Orgnummer 977 114 748
Besøksadresse Ekornveien 25, 2480 Koppang
Postadresse Ekornveien 25, 2480 Koppang

Nøkkelpersoner