L A Engers Legat Til Fremme Av Tekniske og Industrielle Formål

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -10
Driftsresultat -9 -10
Resultat før skatt 14 17
Årsresultat 0 17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 286 1 280
Sum gjeld 5 12
Sum egenkapital 1 281 1 267
Sum egenkapital og gjeld 1 286 1 280
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Enger L A Legat Til Fremme Av Tekn O
Orgnummer 977 122 511
Telefon (+47) 22 42 68 70
Telefaks (+47) 22 42 58 87
Besøksadresse Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo
Postadresse c/o Polyteknisk Forening Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

Nøkkelpersoner