L A Engers Legat Til Fremme Av Tekniske og Industrielle Formål

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 9
Sum driftskostnader -52 -9
Driftsresultat -52 0
Resultat før skatt -51 0
Årsresultat -51 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 287 1 286
Sum gjeld 57 5
Sum egenkapital 1 231 1 281
Sum egenkapital og gjeld 1 287 1 286
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Enger L A Legat Til Fremme Av Tekn O
Orgnummer 977 122 511
Telefon (+47) 22 42 68 70
Telefaks (+47) 22 42 58 87
Besøksadresse Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo
Postadresse c/o Polyteknisk Forening Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

Nøkkelpersoner