Paulsen Ingeborg F Rønne og Rådmann Halvors Paulsens Legat

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 220 250
Sum driftskostnader -336 -66
Driftsresultat -116 184
Resultat før skatt -116 2
Årsresultat -116 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 499 0
Sum gjeld 22 16
Sum egenkapital 8 477 8 593
Sum egenkapital og gjeld 8 499 8 609
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Paulsen Ingeborg F Rønne Og
Orgnummer 977 137 195
Telefon (+47) 02180
Telefaks (+47) 23 43 26 26
Besøksadresse Inngang fra Evard Storms gate Pilestredet 33A, 0166 Oslo
Postadresse c/o Oslo kemnerkontor Postboks 2 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Nøkkelpersoner