Paulsen Ingeborg F Rønne og Rådmann Halvors Paulsens Legat

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 162 190
Sum driftskostnader -147 -176
Driftsresultat 15 13
Resultat før skatt 15 13
Årsresultat 15 13
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 522 8 509
Sum gjeld 16 19
Sum egenkapital 8 505 8 490
Sum egenkapital og gjeld 8 522 8 509
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Paulsen Ingeborg F Rønne Og
Orgnummer 977 137 195
Telefon (+47) 02180
Telefaks (+47) 23 43 26 26
Besøksadresse Inngang fra Evard Storms gate Pilestredet 33A, 0166 Oslo
Postadresse c/o Oslo kemnerkontor Postboks 2 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Nøkkelpersoner