Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 082 1 922
Sum driftskostnader -4 055 -1 818
Driftsresultat 27 104
Resultat før skatt 24 99
Årsresultat 24 99
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 205 83
Omløpsmidler 1 474 1 115
Sum gjeld 1 060 602
Sum egenkapital 619 595
Sum egenkapital og gjeld 1 679 1 198
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bocuse D'or Norge Stiftelsen
Orgnummer 977 368 154
Telefon (+47) 22 41 88 00
Telefaks (+47) 22 41 22 24
E-post ls@norskmatkultur.no
Besøksadresse Rådhusgata 11, 0151 Oslo
Postadresse Hangarveien 21, 3241 Sandefjord

Nøkkelpersoner