Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 183 4 132
Sum driftskostnader -4 173 -4 171
Driftsresultat 10 -39
Resultat før skatt 7 -40
Årsresultat 7 -40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 122 138
Omløpsmidler 1 447 1 187
Sum gjeld 983 746
Sum egenkapital 586 579
Sum egenkapital og gjeld 1 569 1 325
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bocuse D'or Norge Stiftelsen
Orgnummer 977 368 154
Telefon (+47) 22 41 88 00
Telefaks (+47) 22 41 22 24
E-post ls@norskmatkultur.no
Besøksadresse Rådhusgata 11, 0151 Oslo
Postadresse Hangarveien 21, 3241 Sandefjord

Nøkkelpersoner