Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 906 4 084
Sum driftskostnader -1 389 -1 627
Driftsresultat 2 517 2 456
Resultat før skatt 2 507 2 447
Årsresultat 2 507 2 447
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 51 24
Omløpsmidler 467 436
Sum gjeld 106 294
Sum egenkapital 412 177
Sum egenkapital og gjeld 518 471
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Wyller Thomas R
Orgnummer 979 709 935
Telefon (+47) 22 98 83 00
Telefaks (+47) 22 11 03 87
E-post advokat@wyller.com
Besøksadresse C. J. Hambros plass 7, 0164 Oslo
Postadresse C. J. Hambros plass 7, 0164 Oslo

Nøkkelpersoner