Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 326 2 852
Sum driftskostnader -1 086 -780
Driftsresultat 2 240 2 072
Resultat før skatt 2 229 2 064
Årsresultat 2 229 2 064
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 24 24
Omløpsmidler 712 547
Sum gjeld 337 305
Sum egenkapital 418 267
Sum egenkapital og gjeld 756 571
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Wyller Thomas R
Orgnummer 979 709 935
Telefon (+47) 22 98 83 00
Telefaks (+47) 22 11 03 87
E-post advokat@wyller.com
Besøksadresse C. J. Hambros plass 7, 0164 Oslo
Postadresse C. J. Hambros plass 7, 0164 Oslo

Nøkkelpersoner