Nøkkeltall 2011
Sum driftsinntekter 1 214
Sum driftskostnader -1 079
Driftsresultat 135
Resultat før skatt 91
Årsresultat 91
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2011
Varige driftsmidler 0
Omløpsmidler 262
Sum gjeld 570
Sum egenkapital -308
Sum egenkapital og gjeld 262
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bygdøy Alle 28 B Boligsameiet
Orgnummer 979 817 061
Besøksadresse Bygdøy Allé 28 B, 0265 Oslo
Postadresse Bygdøy Allé 28 B, 0265 Oslo

Nøkkelpersoner