Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 582 629
Sum driftskostnader -547 -592
Driftsresultat 35 37
Resultat før skatt 36 37
Årsresultat 36 37
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 209 189
Sum gjeld 47 64
Sum egenkapital 162 125
Sum egenkapital og gjeld 209 189
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Munkedamsveien 84 B Sameiet
Orgnummer 983 548 776
Telefon (+47) 23 35 89 00
Telefaks (+47) 23 35 89 01
Mobiltelefon (+47) 911 37 041
E-post post@markedshuset.no
Hjemmeside www.markedshuset.no
Besøksadresse Munkedamsveien 84 B, 0270 Oslo
Postadresse v/Markedshuset Ars As Kristian Augusts gate 7 B, 0164 Oslo

Nøkkelpersoner