Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 620 736
Sum driftskostnader -599 -746
Driftsresultat 21 -9
Resultat før skatt 21 -9
Årsresultat 21 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 233 259
Sum gjeld 59 106
Sum egenkapital 174 153
Sum egenkapital og gjeld 233 259
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Munkedamsveien 84 B Sameiet
Orgnummer 983 548 776
Telefon (+47) 23 35 89 00
Telefaks (+47) 23 35 89 01
Mobiltelefon (+47) 911 37 041
E-post post@markedshuset.no
Hjemmeside www.markedshuset.no
Besøksadresse Munkedamsveien 84 B, 0270 Oslo
Postadresse v/Markedshuset Ars As Kristian Augusts gate 7 B, 0164 Oslo

Nøkkelpersoner