Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 617 623
Sum driftskostnader -603 -623
Driftsresultat 14 -1
Resultat før skatt 13 -1
Årsresultat 13 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 247 303
Sum gjeld 27 96
Sum egenkapital 220 206
Sum egenkapital og gjeld 247 303
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Munkedamsveien 84 B Sameiet
Orgnummer 983 548 776
Telefon (+47) 23 35 89 00
Telefaks (+47) 23 35 89 01
Mobiltelefon (+47) 911 37 041
E-post post@markedshuset.no
Hjemmeside www.markedshuset.no
Besøksadresse Munkedamsveien 84 B, 0270 Oslo
Postadresse v/Markedshuset Ars As Kristian Augusts gate 7 B, 0164 Oslo

Nøkkelpersoner