Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 993 916
Sum driftskostnader -970 -554
Driftsresultat 23 363
Resultat før skatt 15 348
Årsresultat 15 348
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 71 75
Omløpsmidler 500 593
Sum gjeld 221 332
Sum egenkapital 350 335
Sum egenkapital og gjeld 571 668
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Elmholt Boligsameie V
Orgnummer 983 611 958
Telefon (+47) 22 86 59 99
Telefaks (+47) 22 86 59 76
E-post oef@obos.no
Besøksadresse OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Postadresse c/o OBOS Eiendomsforvaltning Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner