Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 846 837
Sum driftskostnader -662 -514
Driftsresultat 184 323
Resultat før skatt 167 296
Årsresultat 167 296
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 79 83
Omløpsmidler 351 286
Sum gjeld 443 549
Sum egenkapital -13 -180
Sum egenkapital og gjeld 430 368
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Elmholt Boligsameie V
Orgnummer 983 611 958
Telefon (+47) 22 86 59 99
Telefaks (+47) 22 86 59 76
E-post oef@obos.no
Besøksadresse OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Postadresse c/o OBOS Eiendomsforvaltning Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner