Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 815 8 008
Sum driftskostnader -3 687 -4 239
Driftsresultat 5 128 3 768
Resultat før skatt 5 126 3 766
Årsresultat 5 126 3 766
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 152 173
Omløpsmidler 1 488 858
Sum gjeld 463 587
Sum egenkapital 1 177 444
Sum egenkapital og gjeld 1 640 1 031
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Larsen Mette Y Advokat
Orgnummer 983 801 447
Telefon (+47) 22 40 41 40
Telefaks (+47) 22 40 41 49
Mobiltelefon (+47) 918 00 934
Besøksadresse Rosenkrantzgata 7, 0159 Oslo
Postadresse Postboks 599 Sentrum, 0106 Oslo

Nøkkelpersoner