Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 6 591 5 986
Sum driftskostnader -3 028 -2 750
Driftsresultat 3 563 3 235
Resultat før skatt 3 656 3 231
Årsresultat 3 656 3 231
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 714 1 063
Sum gjeld 146 182
Sum egenkapital 1 568 881
Sum egenkapital og gjeld 1 714 1 063
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Larsen Mette Y Advokat
Orgnummer 983 801 447
Telefon (+47) 22 40 41 40
Telefaks (+47) 22 40 41 49
Mobiltelefon (+47) 918 00 934
Besøksadresse Rosenkrantzgata 7, 0159 Oslo
Postadresse Postboks 599 Sentrum, 0106 Oslo

Nøkkelpersoner