Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 920 6 006
Sum driftskostnader -3 861 -2 456
Driftsresultat 3 058 3 550
Resultat før skatt 3 059 3 550
Årsresultat 3 059 3 550
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 174 0
Omløpsmidler 1 070 1 997
Sum gjeld 625 -734
Sum egenkapital 619 2 731
Sum egenkapital og gjeld 1 244 1 997
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Larsen Mette Y Advokat
Orgnummer 983 801 447
Telefon (+47) 22 40 41 40
Telefaks (+47) 22 40 41 49
Mobiltelefon (+47) 918 00 934
Besøksadresse Rosenkrantzgata 7, 0159 Oslo
Postadresse Postboks 599 Sentrum, 0106 Oslo

Nøkkelpersoner