Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 142 1 098
Sum driftskostnader -1 086 -1 237
Driftsresultat 57 -138
Resultat før skatt 64 -131
Årsresultat 64 -131
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 19 0
Omløpsmidler 410 368
Sum gjeld 46 84
Sum egenkapital 383 320
Sum egenkapital og gjeld 429 404
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Etterstadkroken 5e og F Sameiet
Orgnummer 984 074 174
Telefon (+47) 22 72 07 81
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner