Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 442 1 340
Sum driftskostnader -1 306 -1 280
Driftsresultat 136 60
Resultat før skatt 137 63
Årsresultat 137 63
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 35 18
Omløpsmidler 601 531
Sum gjeld 52 102
Sum egenkapital 584 447
Sum egenkapital og gjeld 636 549
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Etterstadkroken 5e og F Sameiet
Orgnummer 984 074 174
Telefon (+47) 22 72 07 81
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner