Eierseksjonssameiet Etterstadkroken 5 C og D

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 240 1 171
Sum driftskostnader -1 106 -937
Driftsresultat 134 234
Resultat før skatt 142 250
Årsresultat 142 250
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 31 16
Omløpsmidler 1 433 1 348
Sum gjeld 32 73
Sum egenkapital 1 433 1 290
Sum egenkapital og gjeld 1 464 1 363
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Etterstadkroken 5 C Og D Eierseksjon
Orgnummer 984 418 728
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner