Eierseksjonssameiet Etterstadkroken 5 C og D

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 096 1 025
Sum driftskostnader -869 -817
Driftsresultat 227 208
Resultat før skatt 249 221
Årsresultat 249 221
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 18 0
Omløpsmidler 1 102 567
Sum gjeld 79 38
Sum egenkapital 1 040 792
Sum egenkapital og gjeld 1 119 829
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Etterstadkroken 5 C Og D Eierseksjon
Orgnummer 984 418 728
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner