Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 133 1 065
Sum driftskostnader -1 265 -1 066
Driftsresultat -133 -1
Resultat før skatt -132 5
Årsresultat -132 5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 420 587
Sum gjeld 68 104
Sum egenkapital 352 483
Sum egenkapital og gjeld 420 587
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Norefjelltunet V
Orgnummer 984 812 752
Telefon (+47) 22 98 21 20
Telefaks (+47) 22 98 21 21
E-post tom@stavnes.co
Besøksadresse c/o Advokat Tom Stavnes Tullins gate 6, 0166 Oslo
Postadresse c/o Advokat Tom Stavnes Tullins gate 6, 0166 Oslo

Nøkkelpersoner