Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 027 1 193
Sum driftskostnader -1 650 -1 295
Driftsresultat -623 -102
Resultat før skatt -581 -54
Årsresultat -581 -54
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 542 1 346
Sum gjeld 64 287
Sum egenkapital 479 1 059
Sum egenkapital og gjeld 542 1 346
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Norefjelltunet V
Orgnummer 984 812 752
Telefon (+47) 22 98 21 20
Telefaks (+47) 22 98 21 21
E-post tom@stavnes.co
Besøksadresse c/o Advokat Tom Stavnes Tullins gate 6, 0166 Oslo
Postadresse c/o Advokat Tom Stavnes Tullins gate 6, 0166 Oslo

Nøkkelpersoner